Televoting

Kom regelmatig terug en ververs deze pagina om de laatste stemresultaten te zien.

-------------------------------------------

Heeft het demissionaire kabinet van Nederland en de beide Kamers der Staten Generaal een slimme oplossing voor de eurocrisis in petto, denkt u ?
JA
WEET NIET
NEE

Bent u een voorstander van gratis parkeren ?
JA
WEET NIET
NEE

Verwacht u dat het Constitutioneel Hof in Karlsruhe op 12 september 2012 met haar uitspraak beperkingen aangeeft voor het ESM ( European Stability Mechanism ) ?
JA
WEET NIET
NEE

Bent u een voorstander van gratis openbaar vervoer ?
JA
WEET NIET
NEE

Laat de kiezer in Nederland op 12 september 2012 zich in meerderheid leiden door populistische opvattingen over de eurocrisis ?
JA
WEET NIET
NEE

Wilt u dat het nieuwe kabinet volgens gemaakte afspraken gaat bezuinigen op de kinderopvang ?
JA
WEET NIET
NEE

Verwacht u vertraging bij het Constitutioneel Hof in Karlsruhe door de aanklacht van EUROPOLIS GROUP tegen het ESM ?
JA
WEET NIET
NEE

Moet het nieuwe kabinet zonne- en windenergie stimuleren met subsidies voor zonnepanelen en windmolenparken ?
JA
WEET NIET
NEE

Vindt u dat de overheid meer middelen moet besteden aan het moderniseren van woonhuizen die niet meer voldoen aan hedendaagse woonnormen ?
JA
WEET NIET
NEE

Moet de politiek crowdfunding voor het MKB stimuleren als alternatief voor financiering door banken ?
JA
WEET NIET
NEE

Moet Nederland het plan van Prof. Markus C. Kerber voor de GULDENMARK naast de EURO steunen ?
JA
WEET NIET
NEE

Zal de GULDENMARK de sterke Europese landen met een AAA status beschermen tegen aftakeling ?
JA
WEET NIET
NEE

Denkt u dat de voorgenomen verhoging van de BTW op produkten en diensten kan worden geschrapt mits het nieuwe kabinet verhoogde burgerparticipatie als middel tegen verspilling in het regeerakkoord opneemt ?
JA
WEET NIET
NEE

Hoeveel besparing kan de werkwijze van Nederland Lokaal opleveren door het tegengaan van verspilling denkt u ?
Boven de 40 miljard euro
Tussen de 20 en 40 miljard euro
Onder de 20 miljard euro