Onze partners

Nederland Lokaal 

Nederland Lokaal is de partij van Ton Schijvenaars. Nederland Lokaal zet zich in om op landelijk niveau de belangen van lokale partijen en betrokken burgers te behartigen en om verspilling tegen te gaan. Ik doe mee aan de verkiezingen als lijsttrekker van Nederland Lokaal in kieskring 12 - Den Haag.

FAMILIA

FAMILIA is een belangenorganisatie die zich inzet voor het ontlasten van de huishoudens van gezinnen, families, ZZP-ers en MKB-ers door verspilling tegen te gaan en door het kopen van duurzame produkten en diensten te bevorderen. Ik ben vice-voorzitter van FAMILIA.

SCHEVENINGEN HAVEN

De haven van Scheveningen huisvest meerdere projecten op het gebied van de duurzaamheid en is tevens een belangrijk centrum van bedrijvigheid. Op 6 oktober 2012 wordt er in de Scheveningse Haven een open dag georganiseerd waarop u kunnis kunt maken met de ondernemers die in en rondom de haven actief zijn. Komt u ook?

De Groene Zaak  

De groene zaak is een samenwerkingsverband van verschillende bedrijven die duurzaamheid, behoud van het natuurlijk leefmilieu en een evenwichtige groei als uitgangspunt voor hun zakelijke activiteiten nemen.

Dutch Green Building Council

De Dutch Green Building Council (DGBC) is een onafhankelijke non-profit organisatie die streeft naar blijvende verduurzaming van de bebouwde omgeving in Nederland.

Duurzaam Gebouwd

Duurzaam Gebouwd is een informatie platform voor bedrijven die graag duurzaam willen ondernemen en vooral duurzaam willen bouwen.

Dietz Dröge & Van Loo

Dietz Dröge & Van Loo is een adviesbureau voor communicatie en public affairs dat zich inspant voor een duurzame aanpak en maatschappelijk verantwoord beleid en voor opdrachtgevers die oor en oog hebben voor een duurzame en verantwoorde aanpak.

Imtech

Imtech is een groot bedrijf in de technische dienstverlening. Imtech heeft zojuist zijn grootste opdracht ooit gekregen; de realisatie van de technische infrastructuur voor Adventure World Warsaw. Bij de realisatie van deze opdracht worden verschillende duurzame technologieën gebruikt.

Adventure World Warsaw

Adventure World Warsaw wordt een groot amusementspark in Warschau Polen. De voorzitter van het consortium dat AWW gaat realiseren is Peter Jan Mulder. Het park moet klaar zijn in 2015 en de realisatie van de technische infrastructuur is uitbesteed aan Imtech.

Schuttelaar & Partners

Schuttelaar & Partners is het communicatieadviesbureau dat is gespecialiseerd in gezondheid en duurzaamheid.