Projecten

 

marek_logo.png

MAREK in de KAMER is meer dan een slogan voor de aankomende Tweede Kamer verkiezingen op 12 september 2012.  MAREK in de KAMER is ook een handelsnaam gevoerd door de ICT onderneming TENFUN European Pirates. Talentvolle ICT-ers worden ingezet bij uiteenlopende projecten die met duurzaamheid te maken hebben. Tevens zijn er projecten in de sfeer van planologie, ruimtelijke ordening, architectuur en stedenbouw. Alsook projecten op het gebied van verkeer, vervoer en parkeren in steden en dorpen. Ik ben bij de selectie van de projecten en de daarbij passende ICT-ers actief als coördinator.

In de komende 15 jaren zal Den Haag zich gaan ontwikkelen tot een internationale Congres- , Universiteits- en Studentenstad waarbij IUS International University for Sustainability van belang is voor de samenwerking tussen bestaande onderwijsinstellingen. Een consortium wordt gevormd om deze ontwikkeling in Den Haag te realiseren. Behalve vastgoedontwikkelaars, bouwers en specialisten op het gebied van studentenhuisvesting, zijn in het consortium partners betrokken zoals MAREK in de KAMER die kunnen zorgen voor de technische infrastructuur en de all-in projectbegeleiding.

Wilt u kennis met ons maken? Kom dan naar ons toe op de dag van de duurzaamheid op 10 oktober.

You must install Adobe Flash to view this content.
You must install Adobe Flash to view this content.

 

Duurzame ontwikkeling

Think global - act local. Met een blik op de toekomst zet ik mij als vice-voorzitter van FAMILIA in voor een duurzame samenleving. Voor een wereld waarin ruimte is voor de ontplooiing van alle bewoners van onze aarde. Naar verwachting groeit de wereldbevolking in de komende drie decennia van 7 naar ruim 9 miljard mensen. Daarom is het noodzakelijk dat niet alleen internationaal, maar vooral lokaal gewerkt wordt aan ' sustainable development en innovation technology '. Consumenten kopen duurzame produkten en diensten en sparen bij goede banken die controleerbaar bezig zijn met het verantwoord financieren van ondernemingen en organisaties.

Schone auto's en schone steden. De groeiende wereldbevolking moet kunnen rekenen op een evenwichtige groei van de economie zodat goede opvoeding, onderwijs en werkgelegenheid geboden kunnen worden. Er is volop werk zolang er volop ruimte wordt gegeven aan ondernemerschap en pioniersgeest. Nationale en lokale overheden moeten faciliterend optreden en niet belemmerend. Een goede samenleving begint met aandacht en respect voor de allerjongsten en voor de gezinnen en families waar kinderen opgroeien. Goede en betaalbare kinderopvang moet beschikbaar zijn en daarom zal in Nederland nog fors geinvesteerd moeten worden in een landelijk herhuisvestingsprogramma. Ik ben daarbij via FAMILIA betrokken in voortdurende samenwerking met de Stichting Stedebouw & Stadsherstel, LUCIUS CAMPUS en de organisaties die duurzaam bouwen bevorderen zoals Dutch Green Building Council en De Groene Zaak.

Participatie. Als informatica ingenieur werk ik aan het benutten van de nieuwste technologische ontwikkelingen om een goed systeem van volksraadplegingen te kunnen realiseren dat via televoting en in combinatie met specifieke radio- en televisieprogramma's ondersteuning biedt aan de representatieve democratie. Dit brengt de politiek dichter bij de burger en de burger dichter bij de politiek. Vrijheid van meningsuiting en ondersteuning van onderzoeksjournalistiek worden gewaarborgd door een vrij Internet.

Voor een overzicht van projecten waar ik in het verleden betrokken bij geweest ben, verwijs ik naar mijn loopbaan.