Levensloop

Ik ben op 28 september 1975 in Warschau geboren als Marek Paweł Karczewski. In 1981 ben ik samen met mijn ouders vanuit Polen naar Nederland verhuisd. Ik was toen 6 jaar oud.

Na mijn opleiding aan het Christelijk Lyceum in Delft heb ik aan de TU Delft Technische Informatica gestudeerd en voer sinds mijn afstuderen de titel van ingenieur.

Tijdens mijn studie en daarna heb ik steeds belangstelling gehouden voor de geschiedenis van Polen en Europa en voor de onderlinge relaties tussen de landen van Europa door de eeuwen heen. In de lappendeken van volkeren en talen zijn oorlogen gevoerd en zijn er pogingen ondernomen om tot samenwerking te komen op wetenschappelijk, cultureel, politiek, economisch, financieel en militair terrein. Het Europees project is een markant voorbeeld van vreedzame samenwerking die de volkeren van Europa welvaart heeft gebracht.

Ik beheers een aantal talen goed tot zeer goed in woord en geschrift, waaronder Nederlands, Engels, Pools, Duits en Russisch. Dat komt goed van pas als ik de huidige ontwikkelingen in Europa wil volgen en in de binnen- en buitenlandse media de berichten wil volgen over de eurocrisis en de pogingen die worden ondernomen om deze op te lossen.

Als vice-voorzitter van de Nederlandse partij FAMILIA ( Directe Democraten ) voel ik mij een erfgenaam van de Poolse Politieke Partij met de naam FAMILIA. De historische FAMILIA heeft veel betekend in Europa.

Ik voel mij ook verwant met de doelstellingen van internationale piratenpartijen, die overal in opkomst zijn. Deze partijen streven vrijheid van informatie uitwisseling na en geven de burger de mogelijkheid om onderzoek te doen naar het reilen en zeilen bij overheden en grote bedrijven. Zelf ben ik bezig met het ontwikkelen van een intelligent televoting-systeem en met andere technologische vernieuwingen waardoor een meer directe democratie mogelijk wordt. Volksraadplegingen die 24 uur per dag en 7 dagen in de week beschikbaar zijn kunnen gecombineerd worden met radio- en televisieprogramma's die de burger in staat stellen om op democratische wijze betrokken te blijven bij besluitvormingsprocessen in bestuur en politiek.

Daarnaast maak ik mij sterk voor duurzaamheid in brede zin en volg daarom de agenda en het verkiezingsprogramma van De Groene Zaak.

Voor een overzicht van projecten waarbij ik betrokken ben of ben geweest als informatica specialist verwijs ik naar een overzicht van mijn loopbaan.

Als volksvertegenwoordiger voor Nederland Lokaal zal ik een luisterend oor houden voor de behoeftes van burgers op lokaal niveau. Problemen moeten lokaal worden opgelost op basis van vertrouwen in de burger. De politiek moet de burger krachtig steunen en moet de huishoudens van gezinnen, families, ZZP-ers en MKB-ers zoveel mogelijk ontlasten. Daarvoor ga ik aan het werk. Stem dus op mij.

Terug