Over mijMarek_23_07_2012.jpg

Marek Karczewski volgt als lijsttrekker van Nederland Lokaal in kieskring Den Haag de duurzaamheidsagenda van De Groene Zaak. Deze wordt gesteund door honderden lokale bedrijven.

Hij wil in de Tweede Kamer samen met lokale en landelijke bedrijven werken aan de uitvoering van deze agenda.

Marek is aan de TU Delft afgestudeerd als ingenieur in de informatica en gebruikt zijn kennis en ervaring om bij het bedrijfsleven en in de politiek het bewustzijn te vergroten dat we internationaal grote problemen moeten gaan oplossen en dat daarbij de lokale politiek en lokale bedrijven en organisaties samen met bewuste burgers een steeds grotere rol zullen gaan spelen.

Als vice-voorzitter van FAMILIA stimuleert Marek burgers bij het vinden van oplossingen voor lokale problemen en bevordert daarbij de betrokkenheid van ZZP-ers en MKB-ers.

Omdat verspilling op financieel en milieutechnisch gebied vooral lokaal bestreden kan worden, heeft Marek zich dit jaar, na de val van het kabinet, verkiesbaar gesteld bij de Tweede Kamer verkiezingen voor Nederland Lokaal.

Help MAREK in de KAMER door op 12 september 2012 op hem te stemmen.